Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

warning: Creating default object from empty value in /home/cjuridic/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.
Codul fiscal 2007

CF 2007 - Titlul 10 - Dispozitii finale

TITLUL X

Dispozitii finale

 

Data intrarii in vigoare a Codului fiscal

Art. 297. - Prezentul cod intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2004, cu exceptia cazului in care in prezentul cod se prevede altfel.

 

Abrogarea actelor normative

Art. 298. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentului Cod fiscal se abroga:

CF 2007 - Titlul 9.1 - Infractiuni

TITLUL IX1

Infractiuni

 

Art. 2961. - (1) Constituie infractiuni urmatoarele fapte:

a) Abrogat.

b) producerea de produse accizabile ce intra sub incidenta sistemului de antrepozitare fiscala in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea fiscala competenta;

CF 2007 - Titlul 9 - Impozite si taxe

TITLUL IX

Impozite si taxe locale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Definitii

Art. 247. - In intelesul prezentului titlu, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) rangul unei localitati - rangul atribuit unei localitati conform legii;

CF 2007 - Titlul 8 - Masuri speciale privint supravegherea productiei, importului si circulatiei

TITLUL VIII

Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile

 

CAPITOLUL I

Sistemul de supraveghere a productiei de alcool etilic

 

Sfera de aplicare

Art. 222. - Sistemul de supraveghere se aplica tuturor antrepozitarilor autorizati pentru productia de alcool etilic nedenaturat si distilate.

 

CF 2007 - Titlul 7 - Accize si alte taxe speciale

TITLUL VII

Accize si alte taxe speciale

 

CAPITOLUL I

Accize armonizate

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Sfera de aplicare

Art. 162. - Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat pentru urmatoarele produse provenite din productia interna sau din import:

CF 2007 - Titlul 6 - Taxa pe valoarea adaugata

TITLUL VI

Taxa pe valoarea adaugata

 

CAPITOLUL I

Definitii

 

Definitia taxei pe valoarea adaugata

Art. 125. - Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul statului si care este colectat conform prevederilor prezentului titlu.

 

CF 2007 - Titlul 5 - Impozitul pe venitrule obtinute din Romania de nerzidenti

TITLUL V

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania

 

CAPITOLUL I

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

 

CF 2007 - Titlul 4 - Impozitele pe venitruile microintreprinderilor

TITLUL IV

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

 

Definitia microintreprinderii

Art. 103. - In sensul prezentului titlu, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a) realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 50% din veniturile totale;

b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv;

CF 2007 - Titlul 3 - Impozitul pe venit

TITLUL III

Impozitul pe venit

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Contribuabili

Art. 39. - Urmatoarele persoane datoreaza plata impozitului conform prezentului titlu si sunt numite in continuare contribuabili:

a) persoanele fizice rezidente;

b) persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

CF 2007 - Titlul 2 - Impozitul pe profit

TITLUL II

Impozitul pe profit

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Contribuabili

Art. 13. - Sunt obligate la plata impozitului pe profit, conform prezentului titlu, urmatoarele persoane, denumite in continuare contribuabili:

a) persoanele juridice romane;

b) persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu