Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

CP 2006 - Partea speciala - Titlul 10 - Infractiuni savarsite de civili

TITLUL X

INFRACTIUNI CONTRA CAPACITÃTII DE APÃRARE A ROMÂNIEI

 

Capitolul I

INFRACTIUNI SÃVÂRSITE DE MILITARI

 

Sectiunea I

Infractiuni contra ordinii si disciplinei militare

 

Art. 331. - Absenta nejustificatã

Absenta nejustificatã de la unitate sau serviciu, care a depãsit 24 ore dar nu mai mult de 3 zile, a militarului în termen sau concentrat, pânã la gradul de sergent inclusiv, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an.

Pedeapsa aplicatã militarului în termen se executã într-o închisoare militarã.

În timp de rãzboi, absenta nejustificatã a oricãrui militar de la unitate sau serviciu, care a depãsit 4 ore dar nu mai mult de 24 ore, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

 

Art. 332. – Dezertarea

Absenta nejustificatã de la unitate sau serviciu, care depãseste 3 zile, a oricãrui militar, se pedepseste cu închisoare de la unu la 7 ani.

În timp de rãzboi, absenta nejustificatã a oricãrui militar de la unitate sau serviciu, care a depãsit 24 ore, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani.

 

Art. 333. - Cãlcarea de consemn

Cãlcarea regulilor serviciului de gardã, de pazã, de însotire sau de securitate, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an.

Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã si pãrãsirea comenzii sau oricãrui alt post de cãtre militar.

Cãlcarea consemnului de cãtre santinela aflatã în serviciu de gardã sau de pazã pe lângã depozitele de armament, munitii sau materiale explozive, la frontierã ori în alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat, ori dacã fapta ar fi putut avea urmãri grave, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

Faptele de mai sus sãvârsite în timp de rãzboi se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 12 ani.

 

Art. 334. - Insubordonarea

Refuzul de a executa un ordin cu privire la îndatoririle de serviciu se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

Dacã fapta este sãvârsitã de un ofiter, de un maistru militar sau subofiter, de un militar angajat, de doi sau mai multi militari împreunã ori în fata trupei adunate sau dacã fapta are urmãri grave, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani.

În timp de rãzboi, pedeapsa pentru fapta prevãzutã în alin. 1 este închisoarea de la 2 la 7 ani, iar pentru fapta prevãzutã în alin. 2 de la 3 la 12 ani. 

 

Art. 335. - Lovirea superiorului

Lovirea superiorului de cãtre inferior sau a sefului de cãtre subordonat se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la un an.

Dacã fapta prevãzutã în alin. 1 a fost sãvârsitã în timp de rãzboi, maximul pedepsei se sporeste cu 2 ani.

 

Art. 336. - Lovirea inferiorului

Lovirea inferiorului sau subordonatului de cãtre un superior sau sef se pedepseste cu închisoare de la o lunã la un an.

Dispozitiile alin. 1 nu se aplicã în timp de rãzboi, dacã fapta a fost determinatã de o necesitate militarã.

 

Art. 337. - Punerea în miscare a actiunii penale

Actiunea penalã pentru infractiunile prevãzute în art. 331-334 se pune în miscare numai la sesizarea comandantului.

 

Sectiunea II

Infractiuni pe câmpul de luptã

 

Art. 338. - Capitularea

Predarea în mâinile inamicului de cãtre comandant a fortelor militare pe care le comandã, lãsarea în mâinile dusmanului, distrugerea sau aducerea în stare de neîntrebuintare de cãtre comandant a mijloacelor de luptã sau a altor mijloace necesare pentru purtarea rãzboiului, fãrã ca aceast sã fi fost determinatã de conditiile de luptã, se pedepsesc cu detentiunea pe viatã sau cu  închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepseste. 

 

Art. 339. - Pãrãsirea câmpului de luptã

Pãrãsirea câmpului de luptã sau refuzul de a actiona, sãvârsite în timpul luptei, ori predarea în captivitate sau sãvârsirea altor asemenea fapte de naturã a servi cauza dusmanului, se pedepseste cu detentiunea pe viatã sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepseste. 

 

Sectiunea III

Infractiuni specifice aviatiei si marinei militare

 

Art. 340. - Zborul neautorizat

Zborul cu o aeronavã apartinând fortelor armate ale statului român, fãrã prealabila autorizare, precum si nerespectarea regulilor de zbor, dacã prin aceasta se pericliteazã securitatea zborului în spatiul aerian sau a aeronavei, se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani.

Dacã fapta prevãzutã în alineatul precedent a cauzat urmãri grave, pedeapsa este închisoarea de la 1 la 5 ani, iar dacã a cauzat un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Art. 341. - Pãrãsirea navei

Pãrãsirea unei nave militare în caz de naufragiu de cãtre comandant, mai înainte de a-si fiexercitat pânã la capãt îndatoririle de serviciu, precum si de cãtre orice persoanã ce face parte din echipajul navei, fãrã ordinul comandantului, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Aceeasi faptã sãvârsitã în timp de rãzboi se pedepseste cu detentiunea pe viatã sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. 

 

Art. 342. - Pãrãsirea comenzii

Pãrãsirea comenzii de cãtre comandantul unei nave sau al unei grupãri de nave militare, în situatii ce ar fi putut periclita nava sau navele militare ori echipajul acestora, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

În cazul în care pãrãsirea comenzii s-a sãvârsit în timpul luptei, de cãtre comandantul unei nave sau al unei grupãri de nave militare, pedeapsa este detentiunea pe viatã sau închisoarea de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi. 

        

Art. 343. - Neluarea mãsurilor necesare în operatiile navale

Fapta comandantului unei nave militare sau grupãri de nave militare care fãrã a fi fost oprit prin vreun ordin sau fãrã a fi fost împiedicat de misiunea specialã pe care o avea, nu ia mãsurile necesare sã atace, sã lupte împotriva dusmanului, sã ajute o navã a statului român sau a unei tãri aliate urmãritã de dusman ori angajatã în luptã, sau nu ia mãsurile necesare pentru a distruge un convoi dusman, ori nu urmãreste navele de rãzboi sau comerciale ale dusmanului, se pedepseste cu  detentiunea pe viatã sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Art. 344. – Coborârea pavilionului

Coborârea pavilionului în timpul luptei, în scopul de a servi cauza dusmanului, sãvârsitã de cãtre comandantul unei nave militare sau al unei grupãri de nave militare, precum si de cãtre orice altã persoanã ambarcatã se pedepseste cu detentiunea pe viatã sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Art. 345. - Coliziunea

Fapta comandantului unei nave militare sau a oricãrei persoane aflate la bordul navei, prin care s-a cauzat, din culpã, o coliziune sau punerea pe uscat a navei, dacã fapta a avut ca urmare avarierea gravã a navei sau alte urmãri grave, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

În cazul în care fapta prevãzutã în alineatul precedent a fost sãvârsitã cu intentie, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

În timp de rãzboi, fapta prevãzutã în alin. 2 se pedepseste cu detentiunea pe viatã sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

 

Art. 346. - Sanctionarea tentativei

Tentativa infractiunilor prevãzute în art. 340, 341, 342, 344 si 345 alin. 2 si 3 se pedepseste.

 

Art. 347. - Infractiuni privitoare la aeronave

Dispozitiile art. 341-346 se aplicã în mod corespunzãtor si în ce priveste aeronavele militare.

 

Capitolul II

INFRACTIUNI SÃVÂRSITE DE MILITARI SAU DE CIVILI

 

Art. 348. - Sustragerea de la serviciul militar

Fapta persoanei care îsi provoacã vãtãmãri integritãtii corporale sau sãnãtãtii, simuleazã o boalã sau infirmitate, foloseste înscrisuri false sau orice alte mijloace, în scopul de a se sustrage serviciului militar, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani, iar în timp de rãzboi cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Actiunea penalã se pune în miscare numai la sesizarea comandantului.

 

Art. 349. - Defetismul

Rãspândirea sau publicarea în timp de rãzboi de zvonuri sau informatii false, exagerate sau tendentioase relative la situatia economicã si politicã a tãrii, la starea moralã a populatiei în legãtura cu declararea si mersul rãzboiului, precum si sãvârsirea altor asemenea fapte de naturã sã slãbeascã rezistenta moralã a populatiei, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Art. 350. - Jefuirea celor cãzuti pe câmpul de luptã

Jefuirea pe câmpul de luptã a mortilor sau rãnitilor de obiectele aflate asupra lor se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã fapta arãtatã în alineatul precedent, care, fãrã sã fie sãvârsitã pe câmpul de luptã, este urmarea unor operatii de rãzboi.

 

Art. 351. - Folosirea emblemei Crucii Rosii în timpul operatiilor militare

Folosirea, fãrã drept, în timp de rãzboi si în legãturã cu operatiile militare a emblemei ori denumirii de crucea rosie sau a celor asimilate acesteia, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 7 ani.

 

Art. 352. - Sustragerea de la rechizitii militare

Refuzul nejustificat de a pune la dispozitia fortelor armate bunurile legal rechizitionate, sustragerea de la îndeplinirea acestor obligatii ori nedeclararea la recensãmânt a bunurilor supuse rechizitionãrii, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani

În cazul când fapta se sãvârseste în timp de rãzboi, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

 

Capitolul III

INFRACTIUNI SÃVÂRSITE DE CIVILI

 

Art. 353. - Sustragerea de la recrutare

Sustragerea de la recrutare în timp de rãzboi se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

 

Art. 354. - Neprezentarea la încorporare sau concentrare

Neprezentarea la încorporare sau concentrare ori neprezentarea celor încorporati sau concentrati la unitatea unde au fost repartizati, în timp de mobilizare sau rãzboi, în termenul precizat în ordin, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Termenul de prezentare prevãzut în alineatul precedent se prelungeste cu 10 zile, în cazul în care cei chemati la mobilizare sau concentrare se aflã în strãinãtate.

 

Art. 355. - Punerea în miscare a actiunii penale

Actiunea penalã pentru infractiunile prevãzute în prezentul capitol se pune în miscare numai la sesizarea comandantului.

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu