Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

CP 2006 - Partea speciala - Titlul 11 - Infractiuni contra pacii si omenirii

TITLUL XI

INFRACTIUNI CONTRA PÃCII SI OMENIRII

 

Art. 356. - Propaganda pentru rãzboi

Propaganda pentru rãzboi, rãspândirea de stiri tendentioase sau inventate, de naturã sã serveascã atâtãrii la rãzboi sau orice alte manifestãri în favoarea dezlãntuirii unui rãzboi, sãvârsite prin grai, scris, radio, televiziune, cinematograf sau prin alte asemenea mijloace, se pedepsesc cu închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. 

 

Art. 357. - Genocidul

Sãvârsirea în scopul de a distruge în întregime sau în parte o colectivitate sau un grup national, etnic, rasial sau religios, a vreuneia dintre urmãtoarele fapte:

a) uciderea membrilor colectivitãtii sau grupului;

b) vãtãmarea gravã a integritãtii fizice sau mintale a membrilor colectivitãtii sau grupului;

c) supunerea colectivitãtii ori grupului la conditii de existentã sau tratament de naturã sã ducã la distrugere fizicã;

d) luarea de mãsuri tinzând la împiedicarea nasterilor în sânul colectivitãtii sau grupului;

e) transferarea fortatã a copiilor apartinând unei colectivitãti sau unui grup, în altã colectivitate sau în alt grup,

sepedepseste cu detentiunea pe viatã sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Dacã fapta este sãvârsitã în timp de rãzboi, pedeapsa este detentiunea pe viatã.

Întelegerea în vederea sãvârsirii infractiunii de genocid se pedepseste cu închisoare de la 5 la 20 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Art. 358. - Tratamente neomenoase

Supunerea la tratamente neomenoase a rãnitilor ori bolnavilor, a membrilor personalului civil sanitar sau al Crucii Rosii ori al organizatiilor asimilate acesteia, a naufragiatilor, a prizonierilor de rãzboi si în general a oricãrei alte persoane cãzute sub puterea adversarului ori supunerea acestora la experiente medicale sau stiintifice care nu sunt justificate de un tratament medical în interesul lor, se pedepseste cu închisoare de la 5 la 20  de ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã sãvârsirea fatã de persoanele arãtate în alineatul precedent a vreuneia din urmãtoarele fapte:

a) constrângerea de a servi în fortele armate ale adversarului;

b) luarea de ostateci;

c) deportarea;

d) dislocarea sau lipsirea de libertate fãrã temei legal;

e) condamnarea sau executia fãrã o judecatã prealabilã efectuatã de cãtre un tribunal constituit în mod legal si care sã fi judecat cu respectarea garantiilor judiciare fundamentale prevãzute de lege.

Torturarea, mutilarea sau exterminarea celor prevãzuti în alin.1 se pedepseste cu detentiunea pe viatã sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

Dacã faptele prevãzute în prezentul articol sunt sãvârsite în timp de rãzboi, pedeapsa este detentiunea pe viatã.

        

Art. 359. - Distrugerea unor obiective si însusirea unor bunuri

Distrugerea în întregime sau în parte:

a) a clãdirilor, a oricãror alte constructii sau a navelor care servesc de spitale;

b) a mijloacelor de transport de orice fel afectate unui serviciu sanitar sau de Cruce Rosie, ori al organizatiilor asimilate acesteia, pentru transportul rãnitilor, bolnavilor, materialelor sanitare sau al materialelor Crucii Rosii ori ale organizatiilor asimilate acesteia;

c) a depozitelor de materiale sanitare, dacã toate acestea poartã semnele distinctive reglementare, se pedepseste cu închisoare de la 5 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã însusirea sub orice formã, nejustificatã de o necesitate militarã si sãvârsitã în proportii mari, a mijloacelor sau materialelor destinate pentru ajutorul ori îngrijirea rãnitilor sau bolnavilor cãzuti sub puterea adversarului.

Tot astfel se sanctioneazã distrugerea în întregime sau în parte, ori însusirea sub orice formã nejustificatã de vreo necesitate militarã si sãvârsitã în proportii mari, a oricãror alte bunuri. 

        

Art. 360. - Distrugerea, jefuirea sau însusirea unor valori culturale

Distrugerea sub orice formã, fãrã necesitate militarã, de monumente sau constructii care au o valoare artisticã, istoricã ori arheologicã, de muzee, mari biblioteci, arhive de valoare istoricã sau stiintificã, opere de artã, manuscrise, cãrti de valoare, colectii stiintifice sau colectii importante de cãrti, de arhive ori de reproduceri ale bunurilor de mai sus si în general a oricãror valori culturale ale popoarelor, se pedepseste cu închisoare de la 5 la 20 ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã jefuirea sau însusirea sub orice formã a vreuneia dintre valorile culturale arãtate în prezentul articol, de pe teritoriile aflate sub ocupatie militarã.

 

Art. 361. - Sanctionarea tentativei

Tentativa infractiunilor prevãzute în prezentul titlu se pedepseste.

Tãinuirea si favorizarea privitoare la infractiunile din acest titlu se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Tãinuirea si favorizarea sãvârsite de sot sau de o rudã apropiatã în cazul infractiunilor prevãzute în art. 357 si  358 alin. 3 si 4 se pedepsesc. Limitele pedepsei prevãzute în alin. 2 se reduc la jumãtate, iar în cazul celorlalte infractiuni, tãinuirea si favorizarea nu se pedepsesc.

 

DISPOZITII FINALE

 

Art. 362. - Dispozitiile din partea generalã a acestui cod se aplicã si faptelor sanctionate penal prin legi speciale, afarã de cazul când legea dispune altfel.

Art. 363. - Prezentul cod intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 1969.

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu