Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

CP 2006 - Partea speciala - Titlul 7 - Infractiuni de fals

TITLUL VII

INFRACTIUNI DE FALS

 

Capitolul I

FALSIFICAREA DE MONEDE, TIMBRE SAU DE ALTE VALORI

 

 

            Art. 282 - Falsificarea de monede sau de alte valori

Falsificarea de monedã metalicã, monedã de hârtie, titluri de credit public, cecuri, titluri de orice fel pentru efectuarea plãtilor, emise de institutia bancarã ori de alte institutii de credit competente, sau falsificarea oricãror alte titluri ori valori asemãnãtoare, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi.

Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã punerea în circulatie, în orice mod, a valorilor falsificate arãtate în alineatul precedent, sau detinerea lor în vederea punerii în circulatie.

Dacã faptele prevãzute în alineatele precedente ar fi putut cauza o pagubã importantã sistemului financiar, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar dacã au cauzat o pagubã importantã sistemului financiar, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Tentativa se pedepseste. 

 

Art. 283. - Falsificarea de timbre

Falsificarea de timbre, mãrci postale, plicuri postale, cãrti postale, bilete ori foi de cãlãtorie sau transport, cupoane rãspuns international, ori punerea în circulatie a unor astfel de valori falsificate, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Tentativa se pedepseste.

 

Art. 284. - Falsificarea de valori strãine

Dispozitiile cuprinse în acest capitol se aplicã si în cazul când infractiunea priveste monede sau timbre ale altor state ori alte valori strãine.

 

Art. 285. - Detinerea de instrumente în vederea falsificãrii de valori

Fabricarea ori detinerea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor enumerate în art. 282-284 se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

 

Art. 2851. - Sanctionarea persoanei juridice

Dacã una dintre faptele prevãzute în art. 282-285 a fost sãvârsitã de o persoanã juridicã, pe lângã pedeapsa amenzii se aplicã si pedeapsa complementarã a dizolvãrii persoanei juridice sau a suspendãrii activitãtii ori a uneia dintre activitãtile persoanei juridice, dupã caz.

 

Capitolul II

FALSIFICAREA INSTRUMENTELOR DE AUTENTIFICARE SAU DE MARCARE

 

Art. 286. - Falsificarea instrumentelor oficiale

Falsificarea unui sigiliu, unei stampile sau a unui instrument de marcare de care se folosesc unitãtile la care se referã art. 145 se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Tentativa se pedepseste. 

 

Folosirea instrumentelor oficiale false

Art. 287. - Folosirea instrumentelor false arãtate, în art. 286 se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

Folosirea fãrã drept a unui sigiliu ori a unei stampile cu stema tãrii se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã. 

 

Capitolul III

FALSURI ÎN ÎNSCRISURI

 

Art. 288. - Falsul material în înscrisuri oficiale

Falsificarea unui înscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui în orice mod, de naturã sã producã consecinte juridice, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

Falsul prevãzut în alineatul precedent, sãvârsit de un functionar în exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Sunt asimilate cu înscrisurile oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producãtoare de consecinte juridice.

Tentativa se pedepseste. 

 

Art. 289. – Falsul intelectual

Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de cãtre un functionar aflat în exercitiul atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurãri necorespunzãtoare adevãrului ori prin omisiunea cu stiintã de a insera unele date sau împrejurãri, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Tentativa se pedepseste. 

 

Art. 290. - Falsul în înscrisuri sub semnãturã privatã

Falsificarea unui înscris sub semnãturã privatã prin vreunul din modurile arãtate în art. 288, dacã fãptuitorul foloseste înscrisul falsificat ori îl încredinteazã altei persoane spre folosire, în vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã.

Tentativa se pedepseste. 

 

Art. 291. - Uzul de fals

Folosirea unui înscris oficial ori sub semnãturã privatã, cunoscând cã este fals, în vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani când înscrisul este oficial, si cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã când înscrisul este sub semnãturã privatã. 

 

Art. 292. - Falsul în declaratii

Declararea necorespunzãtoare adevãrului, fãcutã unui organ sau institutii de stat ori unei alte unitãti dintre cele la care se referã art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurãrilor, declaratia fãcutã serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã. 

 

Art. 293. - Falsul privind identitatea

Prezentarea sub o identitate falsã ori atribuirea unei asemenea identitãti altei persoane, pentru a induce sau a mentine în eroare un organ sau o institutie de stat sau o altã unitate dintre cele la care se referã art. 145, în vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.

Cu aceeasi pedeapsã se sanctioneazã încredintarea unui înscris care serveste pentru dovedirea stãrii civile ori pentru legitimare sau identificare spre a fi folosit fãrã drept. 

 

 Art. 294. - Falsul prin folosirea emblemei Crucii Rosii

Folosirea fãrã drept a emblemei sau folosirea denumirii de crucea rosie ori a unei denumiri asimilate acesteia, precum si folosirea oricãrui semn sau oricãrei denumiri care constituie o imitatie a vreunei asemenea embleme ori denumiri, dacã faptã a cauzat pagube materiale, se pedepsesc cu închisoare de la o lunã la 1 an sau cu amendã.

Dacã fapta se sãvârseste în timp de rãzboi, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. 

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu