Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

CP 2006 - Partea speciala - Titlul 8 - Infractiuni la regimul stabilit pentru anumite activitati ec

TITLUL VIII

INFRACTIUNI LA REGIMUL STABILIT PENTRU ANUMITE ACTIVITÃTI ECONOMICE

 

Art. 295. -Specula 

Sãvârsirea uneia dintre urmãtoarele fapte:

a) cumpãrarea în scop de revânzare a produselor industriale sau agricole care potrivit dispozitiilor legale nu pot face obiectul comertului particular;

b) cumpãrarea de produse industriale sau agricole, în scop de prelucrare în vederea revânzãrii, dacã ceea ce ar rezulta din prelucrare nu poate face, potrivit dispozitiilor legale, obiectul comertului particular,

c) - Abrogat

d) - Abrogat

sepedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Dispozitiile de la lit. c si d ale art. 295 au fost abrogate prin art. 8 din Legea nr. 12 din 6 august 1990 publicatã în M. Of. nr. 97 din 8 august 1990, modificatã si republicatã în M. Of. nr. 133 din 20 iunie 1991.

 

Art. 296. - Înselãciunea la mãsurãtoare

Înselarea prin folosirea unui instrument de mãsurat inexact ori prin folosirea frauduloasã a unui instrument de mãsurat exact se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 5 ani.

Tentativa se pedepseste.

 

Art. 297. - Înselãciunea cu privire la calitatea mãrfurilor

Falsificarea ori substituirea de mãrfuri sau orice alte produse, precum si expunerea spre vânzare sau vânzarea de asemenea bunuri, cunoscând cã sunt falsificate ori substituite, se pedepsesc cu închisoare de la unu la 7 ani.

Dacã mãrfurile sau produsele au devenit, prin falsificare sau substituire, vãtãmãtoare sãnãtãtii, sunt aplicabile  dispozitiile art. 313.

Tentativa se pedepseste. 

 

Art. 298. - Divulgarea secretului economic

Divulgarea unor date sau informatii care nu sunt destinate publicitãtii, de cãtre cel care le cunoaste datoritã atributiilor de serviciu, dacã fapta este de naturã sã producã pagube, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Dacã fapta prevãzutã în alineatul precedent este sãvârsitã de altã persoanã, oricare ar fi modul prin care a ajuns sã cunoascã datele sau informatiile, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani.

 

Art. 299. - Contrafacerea obiectului unei inventii

Contrafacerea sau folosirea, fãrã drept, a obiectului unei inventii se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendã.

 

Art. 300. - Punerea în circulatie a produselor contrafãcute

Punerea în circulatie a produselor realizate ca urmare a contrafacerii sau folosirii fãrã drept a obiectului unei inventii se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. 

 

Art. 301. - Concurenta neloialã

Fabricarea ori punerea în circulatie a produselor care poartã denumiri de origine ori indicatii de provenientã false, precum si aplicarea pe produsele puse în circulatie de mentiuni false privind brevetele de inventii, ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizatiilor de comert ori industriale, în scopul de a induce în eroare pe beneficiari, se pedepsesc cu închisoare de la o lunã la 2 ani sau cu amendã. 

 

Art. 302. - Nerespectarea dispozitiilor privind operatii de import sau de export

Efectuarea, fãrã autorizatie, a oricãror acte sau fapte care potrivit dispozitiilor legale sunt considerate operatiuni de import, export sau tranzit, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani si confiscarea partialã a averii.

 

Art. 3021. - Deturnarea de fonduri

Schimbarea destinatiei fondurilor bãnesti sau a resurselor materiale, fãrã respectarea prevederilor legale, dacã fapta a cauzat o perturbare a activitãtii economico-financiare sau a produs o pagubã unui organ ori unei institutii de stat sau unei alte unitãti dintre cele la care se referã art. 145, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Dacã fapta prevãzutã la alin. 1 a avut consecinte deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

 

Art. 3022. - Nerespectarea dispozitiilor privind importul de deseuri si reziduuri

Efectuarea oricãror operatiuni de import de deseuri ori reziduuri de orice naturã sau de alte mãrfuri periculoase pentru sãnãtatea populatiei, pentru mediul înconjurãtor, precum si introducerea, în orice mod, sau tranzitarea acestora pe teritoriul tãrii, fãrã respectarea dispozitiilor legale, se pedepseste cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Dacã faptele prevãzute în alineatul precedent au pus în pericol sãnãtatea sau integritatea corporalã a unui numãr mare de persoane, au avut vreuna dintre urmãrile arãtate în art. 182 ori au cauzat o pagubã materialã importantã, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi, iar în cazul în care s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane ori pagube importante economiei nationale, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu