Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

CV 2006 - Titlul 10 - Dreptul la actiune

TITLUL X

Dreptul la actiune

 

Art. 266. – (1) Orice persoanã are dreptul de a formula actiune împotriva deciziilor care o privesc direct, luate de autoritatea vamalã cu privire la aplicarea reglementãrilor vamale.

(2) Are, de asemenea, dreptul de a formula actiune persoana care a solicitat autoritãtii vamale o decizie cu privire la aplicarea reglementãrilor vamale si nu a primit un rãspuns la cererea sa în termenul legal.

Art. 267. – Când actiunea prevãzutã la art. 266 se referã la un titlu de creantã privind datoria vamalã si alte taxe si impozite datorate statului în cadrul operatiunilor vamale, înainte de depunerea actiunii se poate formula contestatie pe cale administrativã, care se solutioneazã potrivit dispozitiilor Codului de procedurã fiscalã.

Art. 268. – (1) Actiunile care privesc alte decizii decât cele prevãzute la art. 267 se formuleazã potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

(2) În cazurile prevãzute la alin. (1), plângerea prealabilã nu suspendã executarea deciziei contestate.

(3) Autoritatea vamalã poate suspenda, total sau partial, executarea acestei decizii pânã la solutionarea plângerii prealabile, când are motive întemeiate sã considere cã decizia contestatã nu respectã reglementãrile vamale sau cã un prejudiciu irecuperabil poate fi produs persoanei interesate.

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu