Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

CV 2006 - Titlul 12 - Sanctiuni

TITLUL XII

Sanctiuni

 

SECTIUNEA 1

Infractiuni

 

Art. 270. – Introducerea în sau scoaterea din tarã, prin orice mijloace, a bunurilor sau mãrfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infractiunea de contrabandã si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 271. – Introducerea în sau scoaterea din tarã, fãrã drept, de arme, munitii, materiale explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substante radioactive, substante toxice, deseuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie infractiunea de contrabandã calificatã si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi, dacã legea penalã nu prevede o pedeapsã mai mare.

Art. 272. – Folosirea, la autoritatea vamalã, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referã la alte mãrfuri sau bunuri ori la alte cantitãti de mãrfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamã constituie infractiunea de folosire de acte nereale si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 273. – Folosirea, la autoritatea vamalã, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate constituie infractiunea de folosire de acte falsificate si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 274. – Faptele prevãzute la art. 270–273, sãvârsite de una sau mai multe persoane înarmate ori de douã sau mai multe persoane împreunã, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi.

Art. 275. – Tentativa la infractiunile prevãzute la art. 270–274 se pedepseste.

Art. 276. – Dacã faptele prevãzute la art. 270–274 sunt sãvârsite de angajati sau reprezentanti ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operatiuni de import-export ori în folosul acestor persoane juridice, se poate aplica si interzicerea unor drepturi, potrivit art. 64 lit. c) din Codul penal.

Art. 277. – Când mãrfurile sau alte bunuri care au fãcut obiectul infractiunii nu se gãsesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor în lei.

Art. 278. – Dispozitiile prezentei sectiuni se completeazã cu prevederile Codului penal al României, precum si cu dispozitiile penale prevãzute în alte legi speciale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Contraventii

 

Art. 279. – Faptele care constituie contraventii la reglementãrile vamale, procedura de constatare si sanctionare a acestora se stabilesc prin regulamentul vamal, aprobat prin hotãrâre a Guvernului.

Art. 280. – (1) Contraventiile vamale sãvârsite în incintele vamale si în locurile unde se desfãsoarã operatiuni sub supraveghere vamalã se constatã si se sanctioneazã de persoanele împuternicite de cãtre autoritatea vamalã.

(2) În cazul în care contraventiile vamale sunt constatate de organele de politie sau de alte organe cu atributii de control, în alte locuri decât cele prevãzute la alin. (1), acestea au obligatia de a prezenta de îndatã actele constatatoare la autoritatea vamalã cea mai apropiatã, împreunã cu mãrfurile care fac obiectul contraventiei.

(3) Dupã verificarea încadrãrii faptei în reglementãrile vamale, autoritatea vamalã aplicã amenda si dispune, dupã caz, retinerea bunurilor, în vederea confiscãrii.

(4) Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.

Art. 281. – Dispozitiile art. 279 si 280 referitoare la contraventii se completeazã cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 180/2002, cu modificãrile si completãrile ulterioare, cu exceptia art. 28 alin. (1) si (3) si art. 29.

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu