Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

warning: Creating default object from empty value in /home/cjuridic/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.
Codul vamal 2006

CV 2006 - Titlul 13

TITLUL XIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 282. – Dispozitiile specifice aplicabile cãlãtorilor si altor persoane fizice se stabilesc prin regulamentul vamal.

Art. 283. – Termenele prevãzute în prezentul cod si în alte reglementãri vamale se calculeazã potrivit normelor prevãzute în Codul de procedurã civilã.

CV 2006 - Titlul 12 - Sanctiuni

TITLUL XII

Sanctiuni

 

SECTIUNEA 1

Infractiuni

 

Art. 270.

CV 2006 - Titlul 11 - Prohibitii si restrictii

TITLUL XI

Prohibitii si restrictii

 

Art. 269. – (1) Sunt considerate prohibite toate mãrfurile a cãror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al României este, potrivit legii, interzisã cu orice titlu.

(2) Sunt considerate ca restrictionate mãrfurile a cãror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al României este supusã unor conditii sau îndeplinirii unor formalitãti speciale.

CV 2006 - Titlul 10 - Dreptul la actiune

TITLUL X

Dreptul la actiune

 

Art. 266. – (1) Orice persoanã are dreptul de a formula actiune împotriva deciziilor care o privesc direct, luate de autoritatea vamalã cu privire la aplicarea reglementãrilor vamale.

(2) Are, de asemenea, dreptul de a formula actiune persoana care a solicitat autoritãtii vamale o decizie cu privire la aplicarea reglementãrilor vamale si nu a primit un rãspuns la cererea sa în termenul legal.

CV 2006 - Titlul 9 - Datoria vamala

TITLUL IX

Datoria vamalã

 

CAPITOLUL I

Garantarea cuantumului datoriei vamale

 

Art. 211. – (1) Când, în conformitate cu reglementãrile vamale, autoritatea vamalã solicitã constituirea unei garantii pentru a asigura plata unei datorii vamale, o astfel de garantie trebuie sã fie constituitã de debitor sau de potentialul debitor.

CV 2006 - Titlul 8 - Operatiuni privilegiate

TITLUL VIII

Operatiuni privilegiate

 

CAPITOLUL I

Scutiri de taxe vamale

 

Art. 206. – (1) Cazurile în care mãrfurile puse în liberã circulatie sau exportate sunt scutite de drepturi de import sau de export se stabilesc prin lege.

CV 2006 - Titlul 7 - Marfuri care parasesc teritoriul vamal al Romaniei

TITLUL VII

Mãrfuri care pãrãsesc teritoriul vamal al României

 

Art. 201. – (1) Mãrfurile care pãrãsesc teritoriul vamal al României fac obiectul fie al unei declaratii vamale, fie, dacã declaratia vamalã nu este cerutã, al unei declaratii sumare, cu exceptia celor transportate pe mijloace de transport care tranziteazã fãrã întrerupere apele teritoriale sau spatiul aerian al teritoriului vamal.

CV 2006 - Titlul 6 - Alte destinatii vamale

TITLUL VI

Alte destinatii vamale

 

CAPITOLUL I

Zone libere si antrepozite libere

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

CV 2006 - Titlul 5 - Regimuri vamale

TITLUL V

Regimuri vamale

 

CAPITOLUL I

Punerea în liberã circulatie

 

Art. 101. – (1) Punerea în liberã circulatie conferã mãrfurilor strãine statutul vamal de mãrfuri românesti.

CV 2006 - Titlul 4 - Destinatia vamala

TITLUL IV

Destinatia vamalã

 

CAPITOLUL I

Introducere

 

Art. 81. – (1) În mãsura în care nu existã dispozitii contrare, mãrfurilor li se poate acorda în orice moment, în conditiile prevãzute de lege, orice destinatie vamalã, indiferent de natura sau cantitatea lor, de tara de origine sau provenientã, de transport ori de destinatie.

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu