Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

Legea nr. 703 din 2001

Lege nr. 783 din 29/12/2001
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 21/01/2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevazute în legi speciale

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170 din 4 noiembrie 1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 5 noiembrie 1999, cu următoarele modificări şi completări:
1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"Art. 2. - Categoriile de persoane prevăzute la art. 1 sunt:
a) persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, marii mutilaţi, răniţii, urmaşii şi părinţii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, persoanele care au fost reţinute în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile pentru victoria revoluţiei, precum şi persoanele care, în perioada 16-25 decembrie 1989, s-au remarcat prin fapte deosebite în lupta pentru victoria revoluţiei şi care deţin titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989;
b) veteranii de război şi văduvele de război;
c) persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri;
d) persoanele persecutate, din motive etnice, de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945;
e) persoanele cu handicap."
2. La articolul 3, literele a) şi d) vor avea următorul cuprins:
"a) acces gratuit la tratament şi consultaţii în spitalele şi policlinicile Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne;
d) acces gratuit în sanatorii şi baze de tratament aparţinând Ministerului Sănătăţii şi Familiei, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne."
3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
"Art. 4. - Persoanele prevăzute la art. 2 lit. b) şi e) beneficiază şi de următoarele drepturi:
a) asistenţă medicală gratuită în toate instituţiile medicale civile de stat şi militare;
b) medicamente gratuite atât pentru tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării;
c) bilete de tratament gratuite, în limita posibilităţilor existente, în staţiuni balneoclimaterice, pe baza reglementărilor stabilite de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap şi de Ministerul Turismului;
d) obţinerea gratuită de către invalizii de război şi persoanele cu handicap a protezelor, a cârjelor, a ghetelor ortopedice, a cărucioarelor şi asigurarea, cu prioritate şi în condiţii avantajoase, a aparatelor auditive şi a implanturilor cardiace, a dispozitivelor de adaptare a autovehiculelor pentru a putea fi conduse de persoanele cu handicap."
4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
"Art. 5. - Persoanele prevăzute la art. 2 lit. c) şi d) beneficiază şi de următoarele drepturi:
a) asistenţă medicală gratuită;
b) medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării;
c) un bilet de tratament gratuit, pe an, într-o staţiune balneoclimaterică."
5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 3 lit. a)-c), art. 4 lit. a), b) şi d) şi la art. 5 lit. a) şi b) se suportă din Fondul de asigurări sociale de sănătate, gestionat de casele de asigurări de sănătate de care asiguratul aparţine. (2) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 3 lit. d), art. 4 lit. c) şi la art. 5 lit. c) se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat."
Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 170/1999, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

 

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

 

 

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

 

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

 

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

 

Bucureşti, 29 decembrie 2001.
Nr. 783.

 

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu