Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

OUG nr. 170 din 1999

Ordonanţă de urgenţă nr. 170 din 04/11/1999
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 541 din 05/11/1999
privind acordarea, în mod gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru
unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale

 

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
Guvernul României emite următoarea ordonanţă de urgenţă:

 

Art. 1. - Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin acte normative speciale beneficiază de drepturile acordate asiguraţilor în condiţiile prevăzute de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările ulterioare, de actele normative prin care au fost instituţionalizate şi în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. 2. - Categoriile de persoane prevăzute la art. 1 sunt:
a) persoanele care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, marii mutilaţi, răniţii şi urmaşii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, persoanele care au fost reţinute în perioada 16-22 decembrie 1989 ca urmare a participării la acţiunile pentru victoria revoluţiei, precum şi persoanele care, în perioada 16-25 decembrie 1989, s-au remarcat prin fapte deosebite în lupta pentru victoria revoluţiei şi care deţin titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989;
b) veteranii de război şi văduvele de război;
c) persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
Art. 3. - Persoanele prevăzute la art. 2 lit. a) beneficiază şi de următoarele drepturi:
a) acces gratuit la tratament şi consultaţii în spitalele şi policlinicile Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne;
b) medicamente gratuite;
c) acordarea gratuită de proteze pentru răniţii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă;
d) acces gratuit în sanatorii şi în baze de tratament aparţinând Ministerului Sănătăţii, Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului de Interne.
Art. 4. - Persoanele prevăzute la art. 2 lit. b) beneficiază şi de următoarele drepturi:
a) asistenţă medicală gratuită în toate instituţiile medicale civile de stat sau militare;
b) medicamente gratuite atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării;
c) bilete de tratament gratuite, în limita posibilităţilor existente, în staţiuni balneoclimaterice, pe baza reglementărilor stabilite de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Autoritatea Naţională pentru Turism;
d) obţinerea gratuită de către invalizii de război a protezelor, a cârjelor, a ghetelor ortopedice, a cărucioarelor şi asigurarea, cu prioritate şi în condiţii avantajoase, a aparatelor auditive şi a implanturilor cardiace, a mijloacelor moto şi auto speciale pentru cei cu handicap locomotor.
Art. 5. - Persoanele prevăzute la art. 2 lit. c) beneficiază şi de următoarele drepturi:
a) asistenţă medicală gratuită;
b) medicamente, în mod gratuit şi prioritar, atât în tratament ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării.
Art. 6. - Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 3-5 se suportă din Fondul de asigurări sociale de sănătate, gestionat de casele de asigurări de sănătate judeţene şi ale municipiului Bucureşti.

 

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii,
Irinel Popescu,
secretar de stat
Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Alexandru Ciocâlteu
p. Ministrul finanţelor,
Mihai Aristotel Ungureanu,
secretar de stat

Bucureşti, 4 noiembrie 1999.
Nr. 170.

 

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu