Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

Decret - Legea nr 118 din 1990

Decret-lege nr. 118 (r5) din 09/04/1990
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 118 din 18/03/1998
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri

 

 

Art. 1. - (1) Constituie vechime in munca si se ia in considerare la stabilirea pensiei si a celorlalte drepturi ce se acorda, in functie de vechimea in munca, timpul cat o persoana, dupa data de 6 martie 1945, pe motive politice:
a) a executat o pedeapsa privativa de libertate in baza unei hotarari judecatoresti ramase definitiva sau a fost lipsita de libertate in baza unui mandat de arestare preventiva pentru infractiuni politice;
b) a fost privata de libertate in locuri de detinere in baza unor masuri administrative sau pentru cercetari de catre organele de represiune;
c) a fost internata in spitale de psihiatrie;
d) a avut stabilit domiciliu obligatoriu;
e) a fost stramutata intr-o alta localitate.
(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si persoana care:
a) a fost deportata in strainatate dupa 23 August 1944;
b) a fost constituita in prizonier de catre partea sovietica dupa data de 23 august 1944 ori, fiind constituita ca atare, inainte de aceasta data, a fost retinuta in captivitate dupa incheierea armistitiului.
(3) Fiecare an de detentie sau internare pentru situatiile prevazute la alin. (1) si (2) se considera ca vechime in munca un an si sase luni.
(4) Perioadele prevazute la alin. (1) lit. d) si e) constituie vechime in munca, daca persoanele in cauza fac dovada ca nu au putut sa se incadreze in munca in functii pentru care aveau pregatirea profesionala.
(5) Se considera vechime in munca si perioada in care o persoana aflata intr-una dintre situatiile prevazute la alin. (1) nu s-a putut incadra ca urmare a unei invaliditati de gradul I sau II survenite in timpul in care s-a aflat in acea situatie sau, ulterior, daca dovedeste ca aceasta s-a produs din cauza ori in legatura cu persecutia la care a fost supusa.
(6) Perioadele prevazute in prezentul articol constituie si vechimea neintrerupta in munca si in aceeasi unitate si intra in calculul acestor vechimi.
Art. 2. - (1) De prevederile art. 1 beneficiaza si persoanele care au decizii de pensionare.
(2) In cazul celor decedati, urmasii acestora au dreptul la pensie de urmas in conditiile legii, cu luarea in calcul a vechimilor stabilite potrivit prezentului decret-lege.
Art. 3. - (1) Persoanele care s-au aflat in situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si e) si alin. (2) au dreptul, cu incepere de la 1 august 1997, la o indemnizatie lunara de 60.000 lei pentru fiecare an de detentie, stramutare in alte localitati, deportate in strainatate sau prizonierat, indiferent daca sunt sau nu sunt pensionate.
(2) Persoanele care s-au aflat intr-una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) si d) au dreptul, cu incepere de la 1 august 1997, la o indemnizatie lunara de 30.000 lei pentru fiecare an de internare abuziva in spitalele de psihiatrie, de domiciliu obligatoriu, indiferent daca sunt sau nu sunt pensionate.
(3) In functie de evolutia preturilor si a tarifelor, indemnizatiile prevazute la alin. (1) si (2) se actualizeaza prin hotarare a Guvernului, o data cu indexarile aplicate pensiilor si celorlalte drepturi de asigurari sociale de stat.
Art. 4. - (1) Sotul (sotia) celui decedat, din categoria celor disparuti sau exterminati in timpul detentiei, internati abuziv in spitale de psihiatrie, deportati sau prizonieri, are dreptul la o indemnizatie lunara de 60.000 lei neimpozabila, daca, ulterior, nu s-a recasatorit.
(2) De aceleasi drepturi beneficiaza sotul (sotia) celui care a decedat dupa iesirea din inchisoare, din spitalul de psihiatrie, dupa intoarcerea din deportare sau din prizonierat, daca, ulterior, nu s-a recasatorit.
(3) Aceasta indemnizatie se indexeaza prin hotarare a Guvernului si se poate cumula cu orice pensie.
(4) Beneficiaza de indemnizatia prevazuta la alin. (1) si sotul (sotia) celui decedat in conditiile prevazute la alineatele precedente si care, din motive de supraveghere, a fost nevoit sa divorteze de cel inchis, deportat, prizonier sau stramutat, daca nu s-a recasatorit si poate face dovada ca a convietuit cu victima pana la decesul acesteia.
Art. 5. - Indemnizatiile lunare acordate in baza prezentului decret-lege nu afecteaza plafoanele de venituri in functie de care se stabilesc chiriile pentru locuintele din fondul locativ de stat, bursele pentru elevi si studenti si ajutoarele sociale.
Art. 6. - (1) Persoanele aflate intr-una dintre situatiile prevazute la art. 1 sunt scutite de plata impozitelor si taxelor locale, precum si de plata impozitului pe salariu.
(2) De asemenea, persoanele aflate intr-una din situatiile prevazute la art. 1 vor beneficia de urmatoarele drepturi:
a) asistenta medicala si medicamente, in mod gratuit si prioritar, atat in tratament ambulatoriu, cat si pe timpul spitalizarilor;
b) transport urban gratuit cu mijloacele de transport in comun apartinand unitatilor cu capital de stat (autobuz, troleibuz, tramvai, metrou);
c) sase calatorii dus-intors gratuite, anual, pe calea ferata romana, cu clasa I;
d) sase calatorii dus-intors gratuite, anual, cu mijloace de transport auto sau, dupa caz, cu mijloacele fluviale, de la localitatea de domiciliu la resedinta de judet, pentru persoanele care nu au posibilitatea sa calatoreasca pe calea ferata;
e) un bilet pe an, gratuit, pentru tratament intr-o statiune balneoclimaterica;
f) scutire de plata taxelor de abonament pentru radio si televizor;
g) prioritate la instalarea unui post telefonic, precum si scutire de plata taxei de abonament;
h) acordarea, la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci.
(3) De drepturile prevazute la alin. (2) beneficiaza si persoanele prevazute la art. 4.
Art. 7. - Persoanele prevazute la art. 1 beneficiaza de:
a) prioritate la repartizarea de catre consiliile locale a unei locuinte din fondul locativ de stat;
b) prioritate la acordarea, prin unitatile C.E.C., de credite avantajoase pentru cumpararea, constituirea sau repararea de locuinte proprietate persoana; acordarea creditului se va face in conditiile prevazute de Legea locuintei nr. 114/1996.
Art. 8. - (1) Dovedirea situatiilor prevazute la art. 1 se face, de catre persoanele interesate, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar in cazul in care nu este posibil, prin orice mijloc de proba prevazut de lege.
(2) Prevederile art. 1-7 se aplica, dupa caz, de catre conducerile unitatilor la care sunt incadrati cei in cauza, de catre directiile generale de munca si protectie sociala sau de catre consiliile locale, pe baza hotararilor comisiilor pentru aplicarea Decretului-lege nr. 118/1990, emise pana la data de 31 iulie 1997.
(3) Dupa data prevazuta la alin. (2), cererile pentru stabilirea drepturilor prevazute de prezentul decret-lege se depun la directiile generale de munca si protectie sociala.
(4) Organele prevazute la alin. (3) sunt obligate sa se pronunte asupra cererilor in termen de 30 de zile, printr-o decizie motivata.
(5) Impotriva deciziei persoana interesata poate face contestatie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
Art. 9. - Persoanele care fac dovada, prin hotarare judecatoreasca de constatare, ca nu au putut sa-si exercite profesia sau, dupa caz, ocupatia pe perioada in care au fost persecutate sau urmarite din motive politice beneficiaza de vechime in munca pe perioada in care s-au aflat in atare situatie.
Art. 10. - De prevederile prezentului decret-lege beneficiaza si persoanele persecutate din motive politice ca urmare a participarii la Revolta anticomunista de la Brasov din 15 noiembrie 1987.
Art. 11. - (1) Beneficiaza de prevederile prezentului decret-lege s cetatenii romani c domiciliul in strainatate.
(2) Stabilirea si plata acestor drepturi se fac de catre directiile generale de munca si protectie sociala, cu consultarea, dupa caz, a filialelor judetene ale Asociatiei Fostilor Detinuti Politici din Romania.
(3) Directiile generale de munca si protectie sociala sunt obligate sa se pronunte asupra cererii de dobandire a drepturilor prevazute de prezentul decret-lege, in termen de 30 de zile, printr-o decizie motivata.
(4) Impotriva deciziei persoana interesata poate face contestatie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
(5) Drepturile persoanelor prevazute la alin. (1) se platesc titularului sau mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala pentru incasarea drepturilor respective sau, la cererea titularului, se depun in contul personal deschis la C.E.C. sau la o alta institutie bancara cu care Ministerul Muncii si protectiei Sociale a incheiat in acest sens conventie.
Art. 12. - Prevederile prezentului decret-lege nu se aplica persoanelor condamnate pentru infractiuni contra umanitatii sau celor in cazul carora s-a dovedit ca au desfasurat o activitate fascista in cadrul unei organizatii sau miscari de acest fel.
Art. 13. - (1) Directiile generale de munca si protectie sociala, atunci cand sunt sesizate sau din proprie initiativa, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor prezentului decret-lege pana la data publicarii Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/1997*) in Monitorul Oficial al Romaniei.
(2) In cazul in care se constata incalcari ale prevederile legale, se va emite decizie de revizuire.
(3) Impotriva deciziei de revizuire emise in conditiile alin. (1) si (2) persoana interesata poate introduce contestatiile, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.
Art. 14. - Drepturile prevazute in prezentul decret-lege se acorda de la data de 1 a lunii urmatoare depunerii cererii.
Art. 15. - Ministerul Finantelor va introduce in structura bugetului de stat pe anul 1997 modificarile ce decurg din aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/1997.

 

_________
*) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/1997 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. nr. 153 din 14 iulie 1997

 

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu