Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

Legea functionarilor publici

Legea functionarilor publici

 

Pentru determinarea posibilitatilor de ocupare in functii publice, precizam ca functionarii publici sunt persoanele astfel numite, intrucat potrivit art. 2 alin. (2) si (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, desfasoara activitatile majoritare in administratia publica - acelea care implica exercitarea prerogativelor de putere publica cum sunt:
a) punerea in executare a legilor si a celorlalte acte normative;
   b) elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii sau institutiei publice, precum si asigurarea avizarii acestora;
   c) elaborarea proiectelor politicilor si strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor si statisticilor necesare realizarii si implementarii politicilor publice, precum si a documentatiei necesare executarii legilor, in vederea realizarii competentei autoritatii sau institutiei publice;
   d) consilierea, controlul si auditul public intern;
   e) gestionarea resurselor umane si a resurselor financiare;
   f) colectarea creantelor bugetare;
   g) reprezentarea intereselor autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din tara si strainatate, in limita competentelor stabilite de conducatorul autoritatii sau institutiei publice, precum si reprezentarea in justitie a autoritatii sau institutiei publice in care isi desfasoara activitatea;
   h) realizarea de activitati in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice.
Celor ce ocupa functiile publice generale le este aplicabil acest statut iar celor ce ocupa functii specifice[1] li se pot aproba statute speciale - relatia dintre acestea fiind o relatie gen-specie, legata prin posibilitatea echivalarii functiilor, potrivit art. 7 alin. (4) din acelasi act normativ[2].
Conform art. 5. alin. (1) din Statut, pot beneficia de statute speciale functionarii publici care isi desfasoara activitatea in cadrul urmatoarelor servicii publice:
   a) structurile de specialitate ale Parlamentului Romaniei;
   b) structurile de specialitate ale Administratiei Prezidentiale;
   c) structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ;
   d) serviciile diplomatice si consulare;
   e) autoritatea vamala;
   f) politia si alte structuri ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative;
   g) alte servicii publice stabilite prin lege.
Dintre asemenea functionarii cu statut special, mentionam[3]:
·        functionarii publici parlamentari si cei din cadrul institutiei Avocatul Poporului, (supusi unui singur statut special);
·        membrii corpului diplomatic si consular;
·        managerii publici;
·        cadrele militare;
·        functionarii publici vamali;
·        politistii;
·        functionarii publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor. 
 

NOTE:

[1] Potrivit art. 7 alin. (2) si (3) din Statut, „functiile publice generale reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general si comun tuturor autoritatilor si institutiilor publice, in vederea realizarii competentelor lor generale” iar „functiile publice specifice reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si institutii publice, stabilite in vederea realizarii competentelor lor specifice, sau care necesita competente si responsabilitati specifice”.

[2] Art. 7 alin. (4) din Statut dispune: „echivalarea functiilor publice specifice cu functiile publice generale, in conditiile legii, se face prin statutele speciale prevazute la art. 5 alin. (1) sau, la propunerea autoritatilor si institutiilor publice, de Agentia Nationala a Functionarilor Publici”.

[3] Pentru argumente privind neincluderea in categoria de mai sus a judecatorilor si procurorilor, a se vedea: E. S. Tanasescu, Comentariu la Decizia 275/2002 a Curtii Constitutionale, in „Juridica” nr. 4/2003, p. 41; A. Ticlea, op. cit., p. 21-24; A. Cioriciu, Consideratii privind transferul magistratilor, in „Revista romana de dreptul muncii”, nr. 4/2006,p. 96 -97; I. Popa, Tratat privind profesia de magistrat in Romania, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 392.

siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu