Cod Juridic - Legislatia de care ai nevoie

Elefant.ro - Premium

Libris.ro

Conditiile acordarii concediului de risc maternal

Conditiile acordarii concediului de risc maternal salariatei gravide sunt reglementate de art. 2 lit. c), art. 5, art. 9, art. 10 alin. (1) lit. a) si alin. (2)-(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, cu modificarile si completarile ulterioare."
Astfel, in cazul in care o salariata anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate, anexand un document medical eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist care sa ii ateste aceasta stare si aceasta desfasoara la locul de munca o activitate care prezinta riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa ori cu repercusiuni asupra sarcinii si alaptarii, angajatorul  este obligat sa ii modifice in mod corespunzator conditiile si/sau orarul de munca ori, daca nu este posibil, sa o repartizeze la alt loc de munca fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa, conform recomandarii medicului de medicina muncii sau a medicului de familie, cu mentinerea veniturilor salariale. 
          Pentru toate activitatile susceptibile sa prezinte un risc specific de expunere la agenti, procedee si conditii de munca, a caror lista este prevazuta in anexa nr. 1, din ordonanta mentionata angajatorul este obligat sa evalueze anual, precum si la orice modificare a conditiilor de munca natura, gradul si durata expunerii salariatei gravide  in scopul determinarii oricarui risc pentru securitatea sau sanatatea ei si oricarei repercusiuni asupra sarcinii ori alaptarii. Evaluarile se efectueaza de catre angajator, cu participarea obligatorie a medicului de medicina muncii, iar rezultatele lor se consemneaza in rapoarte scrise.
In cazul in care angajatorul, din motive justificate in mod obiectiv, nu poate sa indeplineasca obligatia mentionata mai sus salariata gravida are dreptul la concediu de risc maternal, inainte de data solicitarii concediului de maternitate, stabilit potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.
Concediul de risc maternal se poate acorda, in intregime sau fractionat, pe o perioada ce nu poate depasi 120 de zile, de catre medicul de familie sau de medicul specialist, care va elibera un certificat medical in acest sens, dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii medicale. Eliberarea certificatului medical se va face in conditiile in care salariata s-a prezentat la consultatiile prenatale. siweb - web design

Documentele prezentate pe acest site sunt legi de interes general, prezentate cu caracter pur informativ, existand posibilitatea de a fi intervenit modificari ulterioare, abrogari, nesurprinse aici. Va recomandam sa consultati legislatia oficiala publicata in Monitorul Oficial.
Cod-juridic.ro nu poate fi facut raspunzatoar in nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii in vreun fel a informatiilor prezentate in acest site web.

web design sibiu